פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' בית הבד 2, הוד השרון
טלפון: 1-700-500-110

 

 


אין חדשות בתחום זה

חוזר רשם מ.נ. 72 - בקשות הנבחנות לפי סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967, שמתקיימים לגביהן הליכים בחו"ל
ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר 12/3/2009

חוזר רשם מ.נ. 71 - זירוז של בחינת בקשות לרישום פטנט שנכנסו לשלב הלאומי
מאיר נועם, רשם הפטנטים וסימני המסחר 12/2/2009

חוזר רשם מ.נ. 67 פרסום יומני סימני המסחר והפטנטים באתר רשומות
ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר 28/1/2009

חוזר רשם מ.נ. 68 שימוש בתוצאות חיפוש קודם עבור בקשות בינלאומיות
מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר 23/1/2009

חוזר רשם מ.נ. 70 בחינת בקשות למתן פטנט שניתנה לגביהן הודעת קיבול במדינת חוץ
מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר 22/1/2009

חוזר רשם מ.נ. 51 (תיקון) - תשובה להודעה לפי סעיף 18 לחוק הפטנטים
מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר 19/1/2009

חוזר רשם מ.נ. 69 פרסום מדגם באינטרנט כפרסום בישראל
מאיר נועם, רשם הפטנטים וסימני המסחר 25/12/2008

חוזר רשם מ.נ. 64 תביעת רצפים כשלעצמם
מאיר נועם, רשם הפטנטים וסימני המסחר 7/10/2008

Israel PTO Circular M.N. 72 - applications examined according to section 17(c) of the patent act, for which proceedings outside of Israel exist
Dr. Meir Noam, The Commissioner of Trademarks, Patents and Designs 12/3/2009

Israel PTO Circular M.N. 71 - Accelerating the Examination of Applications for Patent Which Entered The National Stage
Meir Noam, Commissioner of Patents, Trademarks and Desings 12/2/2009

Israel Trademark Office Circular M.N. 67 - Official Trademark Gazette
Dr. Meir Noam, The Commissioner of Trademarks, Patents and Designs 28/1/2009

ISRAEL PCT | Israel Patent Commissioner Circular M.N. 68 Using previous prior art search for international applications
Meir Noam, Commissioner of patents and Trademarks 23/1/2009

Israel Patents | Israel Patent Commissioner Circular M.N. 70 Examining patent applications with corresponding applications which were allowed
Meir Noam, Commissioner of patents and Trademarks 22/1/2009

Israel Patent Commissioner M.N. 51 - Amendment to circular from 19.2.2007
Notice before examination in Israel
Meir Noam, Commissioner of patents and Trademarks 20/1/2009

Israel Patents Commissioner Circular M.N. 69 - Publication of a Design over the Internet as a publication in Israel
Israeli designs, Israeli design patents, Internet, Israeli Commissioner of patents, trademarks and designs.
Meir Noam, Commissioner of patents and Trademarks 19/1/2009 

השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...