פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 

 פורום שאלות ותשובות - תצוגת הודעה

 
 
נכתבה ע"י:   מרדכי
נושא:   זכויות עובד באמצאת שירות
תאריך:   21/1/2007 20:37
 
כפי שהבנת כבר האמצאה הינה אמצאת שירות מובהקת והיא רכוש של המעביד. אני מניח שעם כניסתך לעבודה חתמת על הסכמה שמעגנת את המצב החוקי ואינה מותירה בידך שום זכויות. אם לא עשית כך , הנה לשון חוק הפטנטים:
באין הסכם הקובע אם זכאי העובד לתמורה בעד אמצאת-שירות, ובאיזו מידה ובאילו תנאים, ייקבע הדבר על ידי הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים שהוקמה לפי פרק ו´.

135. הנחיות לקביעת התמורה

הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים בבואה להכריע לענין סעיף 134 תתחשב, בין היתר, בגורמים אלה:

(1) התפקיד בו הועסק העובד;

(2) טיב הקשר בין האמצאה לעבודת העובד;

(3) יזמתו של העובד באמצאה;

(4) אפשרויות הניצול של האמצאה וניצולה למעשה;

(5) הוצאות סבירות בנסיבות הענין שהוציא העובד להשגת הגנה על האמצאה בישראל.

עד כאן לשון החוק.

למיטב ידיעתי הוועדה הנ"ל אינה פעילה ביותר והעמידה מול החברה המעסיקה אותך היא בכל מקרה דבר לא פשוט. אני מבין שחברות הוגנות דואגות למתן פרס או תמלוגים למעבידיהן.

ראה למשל החלטת הוועדה בעניין אופיני.

    קרא למטה את התשובות לקרול-- רונן איל 19/1/2007 09:01   
    זכויות עובד באמצאת שירות-- מרדכי 21/1/2007 20:37