Varför ska du genomföra en patentsökning?

Genom att börja med en patentsökning kommer du bespara många onödiga kostnader.

Innan du spenderar mer tid på din idé och mer pengar på dyra patentombud vill du troligtvis säkerställa att din idé faktiskt är nyskapande och möjlig att patentera. En patenteringsprocess är traditionellt sätt en både lång och dyr process.

Allmän statistik visar att de flesta innovationer varken är nyskapande eller möjliga att ta patent på. Låt oss hjälpa dig att genomföra en professionell patentsökning, så att du kan spara både värdefull tid och pengar.

Att söka efter patent med din produkt, via en FTO, kan förhindra potentiella juridiska konflikter.

Att hitta patent som kan skydda delar av din produkt kan hjälpa dig att undvika överträdelser av andra innovatörers patent.

Genom att genomföra en patentsökning i ett tidigt stadium kan du dessutom attrahera fler investerare.

Många innovatörer söker partners eller investerare i ett tidigt skede som ett sätt att finansiera deras patent och utvecklingskostnader.

En professionell patentsökning är därför den absolut bästa vägen att övertyga din investerare att just din idé är både unik och nyskapande.