פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' בית הבד 2, הוד השרון
טלפון: 1-700-500-110

 

 

Dates' calculator enables calculating important dates on international patent applications (PCT).

מחשבון התאריכים מאפשר לחשב בנוחות ובמהירות את התאריכים החשובים בבקשות בינלאומיות (PCT) לפטנט:

 

First application filed on:

תאריך הגשת בקשה ראשונה לפטנט:


יום חודש שנה

 

  

השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...