פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
הטענות בעניין Festo ישמעו שוב, לאור פסיקת בית המשפט העליון האמריקני
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 18/02/2003 11:15:36

לאחר שבית המשפט העליון האמריקאי החזיר את עניין Festo לערכאה שמתחתיו - בית המשפט לערעורים - שמע בית משפט זה את הטיעונים בעניין Festo בשנית.

ב- 6 לפברואר 2003, הציגו הצדדים את טיעוניהם בשנית, בפני 13 שופטים, הפעם - לאור פסיקת בית המשפט העליון.

להזכיר, במאי 2002, הפך בית המשפט העליון את החלטת בית המשפט המחוזי, אשר קבע, בשעתו, כי דוקטרינת האקוויוולנטים לא תחול על תביעות אשר תוקנו במהלך התכתבות עם הרשם, ותחת זאת, תחול דוקטרינה של השתק על בעל הפטנט מלטעון כי תביעותיו רחבות יותר מנוסחן הסופי.

כאמור, בית המשפט העליון הפך החלטה זו, וכעת נידונות העובדות בעניין Festo מחדש, לאור החלטת בית המשפט העליון. ייתכן אף שבית המשפט הדן בעניין כעת, יקבע כי הערכאה אשר מתחתיו תגבה עדויות נוספות בעניין.השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...