פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
קביעה תקדימית: ניתן לרשום פטנט גם לאחר חלוף 20 שנה ממועד הגשת הבקשה
זאב פישר, L.Lb., משרד עו"ד יחזקאלי זר 13/06/2002 14:24:05

רשם הפטנטים, עו"ד משה גולדברג קבע לאחרונה בעניין Bio - Technology General Corp. נ´ Genentech Inc, 7 כי פטנט יכול שירשם גם לאחר חלוף 20 שנה מתקופת הפטנט (כך שיפקע מיד עם הרשמו), וזאת משום הצורך להקנות הגנה רטרואקטיבית מיום הבקשה ועד יום הפקיעה.

רשם הפטנטים קבע כי רישום פטנט הינו פעולה, בעלת תוקף רטרואקטיבי, הנדרשת לשם שכלול זכות הקיימת בהווה. חוק הפטנטים איננו מגביל את מועד הרישום, אלא רק את תקופת ההנאה מהפטנט. פטנט שירשם לאחר 20 שנה יפקע, אמנם, מיד, ולא ניתן יהיה לקבל בגינו צו מניעה או צו עשה - אך ניתן עדיין יהיה לתבוע פיצויים על הפרות של הפטנט שנעשו בין מועד הבקשה למועד הפקיעה.

כנגד רישום הפטנט הוגשה התנגדות, אך הרשם קבע כי קבלת טענות המתנגדת, פירושה הפיכת הליכי ההתנגדות למפלט פרוצדורלי עבור מי שמנסה לחמוק מהתוצאות האפשריות של מתן פטנט.השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...