פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 1-700-500-110

 

 


 
הסמכות לדון בתוקפו של פטנט - סמכות מקבילה לרשם הפטנטים ולבית המשפט
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 12/08/2004 11:27:40

בהחלטה אשר ניתנה לאחרונה על ידי רשם בית המשפט המחוזי בתל-אביב, בבש"א 10729/04 SMITHKLINE BEECHAM PLC נ´ טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, דחה הרשם בקשה לסילוק תביעה על הסף, כאשר דובר בתביעה לסעד הצהרתי כי פטנט מסוים הוא בטל.

הרשם קבע כי חוק הפטנטים לא הקנה לרשם הפטנטים סמכות ייחודית לדון בתוקפו של פטנט, ומכאן שהסמכות היא מקבילה: לרשם הפטנטים ולבית המשפט.

זאת ועוד, הרשם קבע כי קביעה זו יכול בית המשפט לעשות לא רק אגב-אורחה, אלא גם כסעד עיקרי, ובין היתר, במסגרת הליך לסעד הצהרתי.

זאת ועוד, הרשם הוסיף וקבע כי רצוי לאפשר גם לצדדים שלישיים להם יש עניין בשאלת תוקף הפטנט, להצטרף להליך ולהביע את עמדתם.השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...