פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
יועץ מדעי לפי חוק הפטנטים רשאי לייעץ לבית המשפט, ובית המשפט רשאי להסתמך על עצתו
זאב פישר, עו"ד 02/06/2005 11:35:58

על פי סעיף 189 לחוק הפטנטים, לבית המשפט סמכות למנות יועץ מדעי, שיסייע לו בגביית הראיות וייעץ לו.

לטענת המבקשת, תפקידו של היועץ המדעי הוא טכני גרידא, ומתמצא בסיוע לגביית הראיות.

בית המשפט העליון קבע כי תפקידו של היועץ המדעי הוא לא טכני בלבד, אלא כולל גם תפקיד של ייעוץ לבית המשפט.

לפיכך, אין מניעה כי בית המשפט ייחס משקל רב לחוות דעתו של היועץ המדעי, ובלבד ששיקול הדעת הסופי יוותר שלו.

(רע"א 4943/05 קמטק בע"מ נ´ אורבוטק בע"מ)


השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...