פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
סימן מסחרי רשום - תנאים לביטולו
אייל שילון, LLB., צוות אפלפלד זר 20/07/2005 15:26:11

בקשה לביטול סימן מסחר רשום בגין העדר שימוש – האם ניתן להגיש
בשנית אם נמחקה בעבר?
בהחלטה שנתקבלה ע"י כבוד הפוסק בקניין רוחני, התקבלה בקשת ביטולו של סימן מסחר בשל העדר שימוש.

מבקשת הביטול, Arnott’s Biscuits LTD, הינה חברה גדולה וידועה באוסטרליה, מבקשת את ביטול סימן מסחר רשום "Tam-Tam" מטעמי העדר שימוש, וזאת בהתאם להוראות ס´ 41 לפקודת סימני המסחר.

ביום 4 באפריל 1999, הגישה המבקשת בקשה לביטול סימן המסחר. בעלת הסימן הגישה בקשות להארכת מועד בנוגע לתשובתה לגבי סימן המסחר ובסופו של דבר, משא ומתן, שלא הביא לפתרון המחלוקת בין החברות לגבי סימן המסחר, הביא לכך שהמבקשת משכה בקשתה והבקשה נמחקה.

בחודש יוני 2005, הגישה המבקשת שוב את בקשתה לביטול סימן המסחר.

בעלת הסימן, The B. Manischewitz Co. LLC, לא הגישה את ראיותיה בזמן שנקבע לכך או במועד שנקבע לאחר בקשת הארכה. כמו כן, טוענת בעלת הסימן כי מאחר והמבקשת משכה בעבר בקשתה, הרי משיכה זו יוצרת השתק או מניעה נגד מבקשת הביטול מלתקוף פעם נוספת את הסימן.

כבוד הפוסק קבע כי מאחר והבקשה לביטול סימן המסחר הראשונה נמחקה, הרי אין מתקיים מעשה בי-דין לגבי הבקשה. זאת, גם אם הבקשה הייתה נידונה לגופה, שהרי אי קיום מעשה בי-דין מבטל מכל וכל את עיקר הבקשה. 

מ
עבר לכך, ובהתייחס לטענת המבקשת לגבי אי שימוש בסימן המסחר - בקשת ביטול סימן מסחר עקב אי שימוש הינה בקשה תלוית זמן, ובכל יום מחדש קמה עילה לביטול הסימן.

נקבע כי די הבקשה להתקבל, וכבוד הפוסק מורה על ביטול הסימן.השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...