פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
הודעה על הקמת רשות פטנטים
אייל שילון, LLB., צוות אפלפלד זר 07/03/2006 15:41:48

ביום ראשון ה-5 למרץ 2006, הודיע רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, ד"ר מאיר נועם, כי בישיבת ממשלה שהתקיימה באותו הבוקר הוחלט על הקמת "רשות הפטנטים".

רשות זו תפעל במתכונת של "סוכנות ניהול", כמקובל בבריטניה.

המשמעויות להקמת רשות כזאת הן רבות ואחת מהן היא שרשות הפטנטים, כגוף בעל עצמאות מוגברת, תעניק לציבור המשתמשים שירות ברמה גבוהה מזה הניתן כיום וכמקובל במדינות המפותחות.השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...