פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 1-700-500-110

 

 


 
פטנטים | יפן | שינויים משמעותיים בחקיקת הפטנטים ביפן
זאב פישר, עו"ד 22/10/2007 09:09:37

במסגרת המגמה הכלל עולמית, גם יפן, מדינה חשובה מאוד למבקשים ישראלים, תיקנה השנה באופן ניכר את חוקי הפטנטים שלה. להלן ייסקרו עיקרי הרפורמה, אשר נכנסה לתוקפה ב-1 לאפריל 2007:

שינויי הכללים של Divisional Appliications

לפני התיקון, בקשות המתפצלות מהבקשה העיקרית (Divisional applications) יכלו להיות מוגשות רק בזמן תיקון התיאור, התביעות או השרטוטים.

תחת החוק החדש, בקשות Divisional יכולות להיות מוגשות גם 30 יום לאחר ההחלטה להעניק פטנט, או ההחלטה לדחות את הפטנט (גם ללא הגשת תגובה להסתייגות.

שינוי הכללים של תיקון הפטנט (Amendments)

לפי החוק הישן, ניתן היה להגיש תיקונים לתביעות, אשר שינו באופן דרמטי את ההמצאה, ובלבד שהבסיס לתיקונים אלה נתמך בתיאור.

כיום, על תיקונים לתביעות לעמוד בכלל של Unity of invention ולא ניתן להוסיף תביעות המתייחסות להמצאה שונה רק משום שזו נכללה בתיאור.

שינויים נוספים
1. תרגום הבקשה - בבקשות פטנט אשר מסתמכות על אמנת פריז, יהיה צורך להיגש תרגום תוך שנה וחודשיים מתאריך הבכורה במקום חודשיים מתאריך הבקשה היפנית. בד"כ מדובר בתאריך קרוב, אך אם הבקשה היפנית הוגשה בתוך פרק זמן קצר משנה מבקשת הבכורה, יקנה התיקון זמן נוסף להגיש את התרגום. אין שינוי בכללים לגבי בקשות PCT.

2. הפרה - "ייצוא" ומספר פעולות נוספות ייחשבו כפעולות של הפרה.

3. פלילים - הסנקציות הפליליות על הפרת פטנט הוגדלו.השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...