פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
סימני מסחר- בקשה למחיקת סימן המסחר "זול למהדרין"
יעל אלגרט, אפלפלד זר פישר 13/11/2007 09:25:27

חברת שופר-סל הגישה בקשה עצמית למחיקת סימן מסחר לאחר שהחל כבר הליך מחיקת סימן על ידי צד ג´- חברת זול למהדרין-  וזיכתה את צד ג´ בהוצאות בסך של 45,000 ₪.


 


חברת זול למהדרין בע"מ הגישה בקשה למחיקת סימן מסחר "זול למהדרין" שבבעלות שופר-סל בע"מ בהליך לפי סעיף 39 לפקודת סימני המסחר. חברת שופר-סל הודיעה מצידה כי הסימן אינו נמצא עוד  בשימושה וכי היא מבקשת את מחיקתו.נקבע כי לבעל סימן מסחר זכות לבטל רישומו בהתאם לאמור בסעיף 36(א)(5) לפקודה. אך כאשר בקשה כזו מוגשת בזמן שמתנהל הליך מחיקה כנגד הסימן, הבקשה היא למעשה בקשה להפסקת ההליך וטעונה את אישור הרשם. הפסקת ההליך תבחן אל מול אינטרס הצד השני, שמא זכה ביתרון דיוני משמעותי אשר יישלל ממנו במידה ויופסק ההליך.במקרה דנן, חברת זול למהדרין בע"מ לא דרשה לקיים את ההליך עד תומו ולא נטען כי זכתה ביתרון דיוני משמעותי אשר יישלל ממנה.נקבע כי בעת קביעת שיעור ההוצאות לא ניתן משקל לשאלת כשרות הסימן או מידת תום הלב של הצדדים בשימוש בסימן. מאידך, ניתן משקל להתנהגות חברת שופר-סל בעת ההליך אשר איחרה בהגשת כתבי הטענות.חברת שופר-סל תשלם הוצאות בסך 45,000 ₪ לחברת זול למהדרין. הסימן "זול למהדרין" בבעלות שופר-סל יימחק.בקשה למחיקת סימן מסחר מס´ 159348 (בקשה לפסיקת הוצאות)השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...