פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
חוזר רשם מ.נ. 72 - בקשות הנבחנות לפי סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967, שמתקיימים לגביהן הליכים בחו"ל
ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר 12/03/2009 21:01:34

1. סעיף 17(ה) לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק") קובע כדלקמן:


"מתקיימים הליכים לביטול הפטנט המקביל או מתקיימים הליכי התנגדות למתן הפטנט המקביל מחוץ לישראל, יודיע על כך המבקש לרשם, לא יאוחר ממועד מתן הפטנט בישראל."


2. בחינתן של בקשות לפי סעיף 17(ג) לחוק תושהה עד לסיום הליכי הביטול או ההתנגדות המתקיימים לגבי הפטנט המקביל, עליו מבוססת הבקשה להיבחן לפי סעיף 17(ג) לחוק.


3. ההשהייה נועדה למנוע כפל הליכים ונובעת מן התלות בין הבקשה הישראלית לבין הפטנט המקביל מכוח סעיף 17(ג) לחוק,


4. למען הסר ספק, לא יידרש המבקש לשלם אגרת השהייה בגין תקופת ההשהייה האמורה.


בברכה,

ד"ר מאיר נועם,
רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחרהשימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...