פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
בקשות פטנטים "ירוקות"
מערכת פטנטים.קום 04/08/2011 16:22:43

בעקבות דחיפות יישום פטנטים "ירוקים" רשות הפטנטים יצרה מהלך בדיקה מזורז המקצר את תהליך הבדיקה לפטנט המוגדר "ירוק".


אך לפני הפירוט על כמות הגשות פטנטים המוגדרות "ירוקות" יש להתחיל בהגדרה של בקשה "ירוקה".
בקשה "ירוקה" הינה בקשת פטנט להמצאה המסייעת לשיפור איכות הסביבה בנושאים מגוונים, ביניהם פטנטים המטפלים בתחום איכות המים, פטנטים מתחום התחמומות כדור הארץ, פטנטים בנושא מחזור חומרים, פטנטים לחקלאות נקייה, איכות האויר (פטנטים לטיפול בזיהום אויר), פטנטים ליצירת מקורות אנרגיה חלופיות או ניצול אנרגיה קיימת באופן נקי ומיטבי וכדומה.


על פי חוזר רשם (מ.נ 76) בקשה העומדת בקריטריונים לבקשה עבור פטנט "ירוק" תסווג כ"ירוקה" ובחינתה תתחיל עד שלושה חודשים מיום סיווגה כהמצאה "ירוקה", זירוז הבחינה לא מחוייב באגרות או תשלומים ובעצם מהווה יעול תהליך על מנת לעודד ולהביא את ההמצאות ליישום במהירות האפשרית (לפחות מצידו של הרשם).


על פי דיווח הרשות בשנת 2010 הוגשו מאז החלו להתקבל הבקשות הראשונות בחודש מרץ 22 בקשות "ירוקות" מהן 6 לא עמדו בקריטריונים של בקשה ירוקה ו-16 נמצאות בהליך בחינה.השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...