פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
קול קורא לחקיקת חוק סימני מסחר
צוות פטנטים.קום 27/09/2011 10:16:16


לקראת החלפת פקודת סימני המסחר, התשל"ב-1972 בחוק חדש, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי) מזמינה את הציבור להעביר הערות והצעות לנושאים הדורשים התייחסות במסגרת החוק האמור, בין היתר בעניינים אלה:


• תנאי כשירות לרישום כסימן מסחר וסימנים שאינם כשירים לרישום
• הגנה על שמות שהשימוש בהם אינו מסחרי אלא חינוכי, דתי, חברתי וכדו´
• תהליכי הבחינה וניהול הפנקס
• אכיפה אזרחית ופלילית של דיני סימני המסחר, סעדים ושאלת ההפרה התורמת
• הליכים חד צדדיים בפני הרשם, ביטול ומחיקה של סימני מסחר
• סדרי דין בהליכים בפני הרשם
• המדיניות בעניין הודעות הסתלקות
• הגדרת "שימוש" ו"שימוש הוגן" בסימני מסחר והזכויות הנובעות מרישום הסימן
• דוקטרינות "דילול המוניטין" ו-tarnishment
• דיני סימני מסחר, שמות מתחם, מלות חיפוש ופרסום באינטרנט
• סימני מסחר, ייבוא מקביל, מיצוי זכויות ושוק משני
• תנאים להעברות, שעבודים והרשאות בסימני מסחר ושאלת הצורך ברישום
•  הליך הטיפול בבקשות מתחרות והיחס בינו לבין דין קדימה
• היחס שבין דיני סימני המסחר למדגמים וזכויות יוצרים ולסימנים בעלי אופי פונקציונלי, trade dress
• סימנים מיוחדים (ריחות, צלילים וכו´)
• סימנים מאשרים וקיבוציים
• היחס שבין דיני סימני המסחר לכינויי מקור וציונים גיאוגרפיים ולפקודת סימני הסחורות
• היחס שבין דיני סימני המסחר ושמות חברות ובתי עסק
• היחס שבין דיני סימני המסחר לדיני עוולות מסחריות, תחרות בלתי הוגנת ועשיית עושר ולא במשפט
• סימנים בינלאומיים וסימני מסחר רשומים בחו"ל
• אימוץ אמנת וינה לסיווג דמויותלאן לשלוח את ההערות?
את ההערות וההצעות ניתן לשלוח
למחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי) במשרד המשפטים
בדואר אלקטרוני לכתובת KolKore-SM@justice.gov.il
בדואר לכתובת: רח´ צלאח א-דין 29, ירושלים 91490

(נא לשלוח את ההערות לידי עו"ד שמרית גולן)
נודה על קבלת התייחסויות עד ליום 15.3.2012


 


 השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...