Patentanalys för investerare

IP-Due Diligence innan du tar in investerare

Skall du ta in någon som vill investera i din startup, ditt företag eller i din produkt? Då kan Patentest’s team, beståendes av patentexperter, seniora patentkonsulter och affärskonsulter erbjuda dig en analys aktuella immaterialrätter innan investeringen sker.

Oavsett om investeraren i fråga är en privat investerare, kommer ifrån ett riskkapitalbolag eller är en affärsinkubator kan vi hjälpa dig under din IP Due-Diligence process.

Immateriella tillgångar är en viktig del när det kommer till att värdera ett bolag. Dessa tillgångar är även nödvändiga för att säkerställa hur ett företag når framgång på sin marknad. Genom att först kontrollera företagets immateriella rättigheter kan du får all information du behöver för att fatta ett bra affärsbeslut och för att kunna säkra din investering.

En IP Due diligence kan genomföras på ett antal olika sätt, främst beroende på vilket företag det rör sig om, hur immateriella rättigheterna ser ut i företaget och hur stor investering det rör sig om. Vi hjälper dig att verifiera företagets ägande till de immateriella rättigheter som förtaget som företaget har och var de är giltiga.

Vi kan också validera deras styrka och relevans mot företagets affärsplan och identifiera potentiella risker för intrång.

Följande frågor brukar normalt ses över under en IP due diligence:

  • Vilka är ägaren eller ägarna av immaterialrätterna?
  • Är de giltiga, i vilka länder och hur länge?
  • Skyddar de ett företags teknologier och aktiviteter?
  • Vad äger konkurrenterna och finns några risker för intrång?

En IP Due diligence och analys kombinerar normalt sett flera olika typer av sökningar. Det innefattar kontroll av patentfamilj och legal status, validitetsundersökning, FTO (Freedom To Operate) och nyhetsundersökning. Allt för att hjälpa dig med underlag för att du ska kunna göra en bra affär.

Kontakta oss eller ladda upp din information för att få ett prisförslag.

Investerare-patentanalys