Patent alert

Patent alert är en bevakning av förändringar i en patentfamilj och dess legala status

Vad är en Patent alert?

En Patent alert ger dig uppdaterad information kring förändringar i ett patents legala status och dess granskningsfiler. Det betyder att alla ändringar som är genomförda för ett patent på patentverk kommer att rapporteras till dig. Det kan exempelvis röra sig om ett nyregistrerat land, svar på förelägganden från patentombud eller annan information som kan vara viktig för dig att ta del av.

Varför genomföra en Patent alert?

Som en följd av en FTO, State Of The Art eller Patentbevakning kan ett viktigt patentdokument ha hittats som kan vara av vikt för vidare utvärdering. Att lägga upp en bevakning på ett patent gör det möjligt för dig att hålla dig uppdaterad kring alla möjliga ändringar som rör patentets legala status och granskningsfiler, så att du och ditt patentombud exempelvis kan invända mot eller samla in information med syfte att ogiltigförklara patentet.

När bör jag genomföra en Patent alert?

Som en uppföljning av en State Of The Art eller FTO search, under utvecklingsperioden och/eller en produktlivscykel. Patent alert kan genomföras enligt kundens önskemål. Hur ofta vi rapporterar beror på kunden i fråga och hur aktivt ändringar genomförs i patentets legala status och granskningsfiler.

Kontakta oss eller ladda upp din information för att få ett prisförslag.