Patentbevakning

I början av ett utvecklingsprojekt ska du bevaka särskilt intressanta teknologier och områdena kring dem.

Vad är en patentbevakning?

En patentbevakning är en sökning som avser att ge en tydlig bild av framstegen inom en teknologi eller ett särskilt teknikområde. Patentbevakning är en skräddarsydd sökning baserad på teknologi och/eller företagsnamn, som genomförs periodiskt beroende på kundens behov. I grund och botten skapar en patentbevakning en bred och överskådlig bild av allt som publicerats om en specifik teknologi under en specifik period.

Varför genomföra en Patentbevakning?

Beroende på projektet och/eller produkten och dess livscykel finns ett behov av att bevaka aktiviteter relaterade till patent inom ett specifikt teknikområde.  Redan innan man funderar på att bege sig in i ett teknikområde eller initiera ett R&D projekt ska en State Of The Art sökning genomföras.

Resultatet av State Of The Art sökningen leder ofta till ett beslut om bevakning av delar av eller all teknologi inom projektet. Syftet att undvika överraskningar och intrångsrisker i senare skeden av projektet, eller under produktens livscykel. Patentbevakningens resultat erbjuder kunden möjligheten att hålla sig uppdaterad kring förändringar, framsteg och potentiella nya risker för intrång, men också att förbereda för invändningar gällande konkurrenters patent av kritisk karaktär, som hittas i sökningen.

När bör man genomföra en Patentbevakning?

En patentbevakning genomförs efter en State Of The Art– eller en FTO sökning under utvecklingsperioden och/eller under en produkts livscykel.

Patentbevakningen kan genomföras månatligen, kvartalsvis eller periodisk utifrån kundens behov. Hur frekvent man väljer att genomföra den beror på hur aktivt teknikområdet i fråga är. Normalt rekommenderar vi att genomföra en patentbevakning var tredje månad för att undvika stora mängder dokument. Det innebär att  invändningar mot ett viktigt eller kritiskt patentdokument inte missas.

Kontakta oss eller ladda upp din information för att få ett prisförslag.