Patent-landskaps rapport (PLR)

Patentlandskap är en kartläggning av trender, möjligheter och risker kring t.ex. en produktlivscykel

Vad är ett patentlandskap och vad är det viktigt att ta hänsyn till i en produktlivscykel?

Ett patentlandskap eller patentkartläggning är en analys som ger ett helikopterperspektiv över hur situationen ser ut för ett patent kopplat till en specifik teknologi. Rapporten kan hjälpa dig och din företagsledning med diskussioner kring policyer, strategisk R&D, planering eller förändringar av vilken teknologi ni bör fokusera på och vilka teknologitrender som sker i ert särskilda område.

Sökresultaten analyseras i syfte att besvara olika frågeställningar som patenttrender rörande patent och innovationer men också att utvärdera styrkor och risker. Resultatet presenteras visuellt för att underlätta vidare analys, slutsatser eller rekommendationer.

Varför göra ett patentlandskap?

Patentlandskap förser en företagsledning med användbara verktyg för att utvärdera och stödja deras strategiska beslut rörande en organisation. Den kan användas som en plattform för diskussion inom olika avdelningar och områden som:

  1. R&D, med syfte att få en bättre översikt kring the State Of The Art, teknologi trender, potentiella förbättringsmöjligheter, möjligheter att modifiera och hitta nya lösningar.
  2. Affärsutveckling, för att studera dina konkurrenter, marknaden, potentiella affärstransaktioner som expansion, M&A, licensiering med mera.
  3. Juristavdelningen, för att analysera risker och styrkor.
  4. Företagsledningen, i syfte att utvärdera strategier, budgetering av projekt, möjligheter, risker och att stödja beslut som leder rätt tillväxtstrategi.

Ett patentlandskap genomförs i ett tidigt stadium eller kontinuerligt under produktens livscykel. Kartläggningen kan hjälpa företaget att spara tid och pengar. Den tillåter företagsledningen att identifiera förändringar i trender över tid, lokalisera nya utvecklingsmöjligheter, skapa förändringar och att skriva licensavtal för att undvika intrångsrisker.

När bör man genomföra ett patentlandskap eller patent-kartläggning?

Innan viktiga strategiska beslut som rör investeringar eller teknologier samt periodvis under produktens livscykel.

Kontakta oss eller ladda upp din information för att få ett prisförslag.

Patentlandskap