State Of The Art sökning – Tekniksökning

State Of The Art sökning

En State Of The Art sökning är en djupgående rapport över ett teknologiskt område. Den kan förklaras som en marknadsanalys eller omvärldsanalys då sökningen riktar in sig på patentavdelningar, FoU (forskning & utveckling) avdelningar, startups och uppfinnare.

En sådan sökning kommer göra det möjligt för dessa grupper att få en inblick i alternativa lösningar, konkurrenter och potentiella intrångsrisker. Den kommer också kunna identifiera särdrag som kan anses vara nya.

Sökområdet i en State Of The Art sökning är oftast bredare än en patenterbarhetssökning eller i en FTO (Freedom To Operate) sökning. Rapporten kommer att inkludera ett brett spektrum av lösningar. Alltifrån lösningar hittade i patentdokument till lösningar publicerade i icke patentrelaterade publikationer som både kan gälla svenska patent eller internationella patent dokument.

Eftersom denna typ av sökning är skräddarsydd är du välkommen att kontakta oss för att diskutera hur du vill formulera sökningen på bästa möjliga sätt. Då kan vi se till att täcka in så många teknologier som möjligt för ditt företag.

Varför och när bör jag göra en State of the art sökning?

Det låter kanske klyschigt, men alla vet att kunskap är makt och tid är pengar. Att genomföra en marknads- och IP analys i och med uppstart av ett utvecklingsprojekt är viktigt för att kunna fatta kloka affärsbeslut. En State Of The Art sökning är en mycket bra början på den analysen.

Det är också lämpligt att genomföra en sådan sökning under en genomförbarhetsstudie eller en när de är dags för ett bolag att värderas. En State Of The Art sökning spar alltid både tid och pengar åt ditt företag i den bemärkelsen att det alltid är viktigt att göra en marknadsanalys och omvärldsanalys i utvecklingsprocessen.

    • Vad kan vi utveckla?
    • Har vi en bra lösning?
    • Är den nyskapande, eller vad kan egentligen räknas som nyskapande?
    • Finns några risker för eventuella patentintrång?

Detta är bara några exempel på frågor vi kan hjälpa dig att besvara när det kommer till genomförandet av en State Of The Art sökning.

Patentest är ett professionellt patentsöknings- och analysföretag som arbetar både djupgående och dedikerat.

Som en av ytterst få aktörer kan bistå dig med expertis, kreativitet och avancerad kunskap som sänker dina kostnader och ger tidsvinster i utvecklingsfaser av ditt företag. Vi kan konsten att söka både effektivt och träffsäkert.

Kontakta oss eller ladda upp din information för att få ett prisförslag.