Validitetsundersökning för patent

En validitetsundersökning för ett publicerat/beviljat patent

En validitetsundersökning för ett patent är en sökning efter information som kan hjälpa till att ogiltigförklara ett patent eller att se om ett patent begränsas av kraven i en patentansökan under dess gransknings- eller invändningsperiod. Detta i syfte att försäkra att produkten eller idéen inte kommer att ses som ett patentintrång.

Rapport – validitetsundersökning

Vårt mål är att hjälpa företag eller deras patentombud att hitta publicerade dokument som kan användas som argument mot giltigheten hos ett existerande patent eller en publicerad patentansökan.

För att genomföra en Validitetsundersökning kommer du att behöva ge oss patentnumret du vill invalidera. Om möjligt vill vi också att du beskriver de specifika patentkrav som du skulle vilja ogiltigförklara. Många kunder har redan försökt söka efter information och all information som du kan förse oss med hjälper oss under sökningen.

Vi kommer att försöka hitta dokument som publicerats innan patentets eller patent-ansökans prioritetsdatum.

Hur man kan ogiltigförklara patent med en validitetsundersökning

Att ogiltigförklara ett patent är en komplicerad uppgift där man behöver få en förståelse för hur granskningen ser ut och de argument som framförts av granskaren på patentverket. Andra aktörer kan också ha varit involverade i processen, och våra kompetenta patentingenjörer analyserar all information som finns tillgänglig i granskningsfilerna. Utifrån det bygger de sedan en sökstrategi som har potentialen att hitta dokument som inte hittades av andra före eller under processen i fråga.

Varför genomföra en Validitetsundersökning?

Det kan finnas många anledningar att genomföra en Validitetsundersökning. Ett företag kan vara varse om ett potentiellt intrång i ett patent som hittats under en Freedom To Operate sökning (FTO), en patentbevakning eller kan vara hotat av en konkurrent med legala åtgärder/handlingar.

Kanske befinner du dig i processen kring att köpa en patentportfölj eller i ett företagsförvärv. I det fallet är det viktigt att genomföra en IP Due Diligence. Att genomföra en Validitetsundersökning under denna process hjälper till att utvärdera ett patent eller styrkan och värden i företagets patentportfölj. Kanske vill du även kontrollera styrkan hos ditt eget patent innan en potentiell affärstransaktion eller legal åtgärd.

Beställning av en Validitetsundersökning

Då detta är en komplicerad och tidskrävande process behöver vi normalt sett 10 arbetsdagar för att kunna skicka en rapport till dig. En snabbare sökning kan vara möjlig för att möta din deadline, men då måste du kontakta oss för att bekräfta önskat leveransdatum.

Kontakta oss eller ladda upp din information för att få ett kostnadsförslag.

Validitetsundersökning