Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor om våra tjänster

Genom att kontakta oss kan du vara säker på att ditt projekt/fall hanteras av en professionell och fristående aktör inom patentsökning som är hängivna till att hitta rätt patentinformation åt dig. Till skillnad från ett patentombud, genomför vårt sökteam patentsökningar som huvuduppgift, hela dagen varje dag och gör det genom att använda rätt metoder och verktyg. Om du genomför din patenterbarhetsbedömning hos oss sparar du tusentals kronor eftersom du undviker kostnader som vanligtvis tillkommer med ett patentombud. Faktum är att vår globala statistik tydligt visar att innovationer som kommer från privata innovatörer har mindre än 20% chans att klassas som nyskapande. Vår sökning kommer att visa om din idé är nyskapande och om den inte är nyskapande slipper du lägga ut tiotusentals kronor på en patentansökan som inte kommer att ge dig ett skydd så att den betalar sina kostnader. Trots dessa tydliga fakta skickar de flesta patentombud in patentansökningar utan att genomföra en professionell patentsökning. Ironisk nog tjänar de flesta patentombusföretagen mer ju längre projektet fortskrider och just därför är det viktigt att ta in en fristående professionell åsikt innan du lägger ner pengar på en kostsam patentansökan.

Baserat på vår egen sökresultatdata och global statistik som publiceras årligen, antar vi att de flesta uppfinningar från enskilda uppfinnare inte är nyskapande. En professionell sökexpert som använder rätt verktyg och metoder behöver i de flesta fall lägga mindre tid på en sökning än ett ovant patentombud. Ett hängivet och erfaret team vars experter är utbildade i att använda marknadens främsta verktyg, säkerställer att kostnaden för en sökning hos Patentest är det lägsta på marknaden samtidigt som bästa möjliga kvalitet och leveransservice.

Som en professionell patentsökningsorganisation garanterar vi våra kunder den bästa och mest heltäckande globala sökningen. På Patentest använder vi därför både offentliga och professionella kommersiella databaser.

Patent och patentansökningar sparas och offentliggörs på lokala nationella patentverk och i deras  databaser. Denna information publiceras sedan av varje nationellt patentverk. Informationen är tillgänglig för allmänheten helt kostnadsfritt, eftersom det ligger i patentverkens intresse att  allmänheten kan ta del av informationen.

Globala privatägda företag samlar kontinuerligt in all denna patentinformation i en professionell databas, vilket tillåter användningen av olika sökverktyg och algoritmer. Dessa är kommersiella databaser som alla professionella organisationer inom sökning har tillgång till.

Det finns också globalt, offentligt tillgängliga och kostnadsfria databaser att tillgå och verktyg såsom Google patent och Espacenet, vilket är den Europeiska databas som hanteras av Europeiska patentverket (EPO).

Eftersom vi är engagerade i de bästa kommersiella verktygen som finns tillgängliga testar vi regelbundet och grundligt nya verktyg varje år. Förutom att använda de kostnadsfria verktygen kommer de flesta av våra sökningar att täckas av minst ett utav dessa: Orbit Questel, Clarivate Analytics eller Patbase.

Sökningar inom Life Science kommer också att täckas av STN databaser.

Vi rekommenderar dock alltid att du börjar med din egen sökning innan du kontaktar oss. Du kan inleda med en sökning i Google eller någon annan etablerad sökmotor. Om du inte hittar det du letar efter kan du försöka använda de offentliga kostnadsfria patentdatabaserna såsom Google patent och Espacenet.

Om du fortfarande inte skulle hitta det du söker, är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med professionellt stöd, service och kostnadseffektiv patentsökning.

Vi är mycket stolta över vår avancerade, tydliga och koncisa sökrapportering. Vi anser att det är viktigt att patenterbarhetsbedömningsrapporter erbjuder all information våra kunder behöver på ett modernt, lättläst och överskådligt vis.

Vi utformar rapporten så att du enkelt kan hitta all information du behöver och så att du kan dela den med ditt patentombud, en kollega eller potentiella kunder i framtiden.

Klicka på länken nedan för att se ett exempel på en patenterbarhetsbedömning / nyhetsgranskning: Novelty search example.

Vår webblösning och digitala tjänst är designad för att hantera beställningar från hundratals kunder. Vår säkra lösning tillåter dig, som privat uppfinnare eller företagskund, att göra din beställning online. Vi kommer att behandla din beställning och kontaktar dig därefter för att om det behövs, diskutera uppfinningen i fråga. Du kan också be oss kontakta dig innan du beställer sökningen.

Om du vill träffa oss innan du beställer sökningen, kontakta oss och boka ett kostnadsfritt möte.

Om du är en privat uppfinnare, student eller ett nystartat företag kan du nyttja vårt reducerade pris när du beställer vår fullständiga patenterbarhetsbedömning för SEK 6 500 exklusive moms. Om du är ett patentombud eller advokat inom annan bransch, ligger priset på SEK 9 000.

För rabatter eller andra sökningar som FTO, validitets- och landskapssökning, vänligen kontakta oss så skickar vi dig en offert.

Din information är alltid säker hos oss. Vi är djupt hängivna till att skydda våra kunders information. Vi är också medlem i The Association of Intellectual Property Law Firms in Sweden, (SEPAF) och är engagerade i föreningens etikfrågor samt har försäkringar för att på bästa möjliga sätt täcka våra kunder och säkerställa din trygghet. Varje beställning från oss kommer även att omfatta vårt sekretessavtal (Non-Disclosure Agreement) och du är utöver det alltid välkommen att skicka ditt eget NDA avtal som vi gärna undertecknar.

Vi levererar alla våra nyhetsundersökningar inom sju arbetsdagar. Om du behöver få din sökning snabbare kan vi leverera den inom tre arbetsdagar mot en extraavgift. Leverans samma dag är möjlig. Då får du kontakta oss för mer information och pris

Även om patenterbarhetsbedömningar står i fokus för många uppfinnare, använder  ofta andra professionella IP- och patentombud eller konsulter våra djupgående patentinformationstjänster såsom: FTO (Freedom to Operate) Validitetsgranskning Patentlandskap State Of The Art IP Due-Dilligense Strategi för immateriella tillgångar Licensieringsstrategi och förhandlingar

Eftersom vi arbetar med ett stort antal patentombud i USA, Storbritannien, Tyskland, Sverige och Israel kan vi alltid hjälpa dig att hitta det ombud som passar just dig. Vi rekommenderar att du alltid kontakta 2-3 ombud för att utvärdera deras pris och service. Vidare rekommenderar vi också att du bara använder ett auktoriserat patentombud som kan erbjuda dig full service och administration under processen. Du kan också se listan med patentombud som du hittar på vår webbplats.

Vi anser att en patentinformationsspecialist måste vara oberoende och därför undviker vi att skriva patentansökningar. Som en princip anser vi att Patentest inte ska tillhandahålla de tjänster som traditionellt utförs av patentombuden. På detta sätt kan vår åsikt och våra tjänster tillhandahållas professionellt och oberoende till uppfinnarna och patentombud inom olika branscher.

Vi anser också att en patentinformationsexpert har ett yrke som kräver både rätt utbildning och kunskap inom konsten att söka, professionella verktyg samt praxis som ofta inte finns hos ett traditionellt patentombud.

Det är ingen skillnad. Patentest® är vårt nya och globala varumärke. Vårt föregående namn och varumärke, Search-a-patent, kommer att tas bort när övergångsperioden passerat.

Vanliga frågor om patent

Ett patent är ett juridiskt dokument som tillhandahålls av ett lokalt, statligt eller regionalt patentverk och skyddar och ger ensamrätten till en idé/teknisk lösning i 20 år i gengäld mot att avslöja/publicera idéen/tekniska lösningen.

Ett patent ger dig en exklusiv rätt till din idé i 20 år. Det kan hjälpa dig att öka värdet på din uppfinning genom att förhindra att andra använder, producerar eller distribuerar din uppfinning utan ditt samtycke. Som patentägare kan du hindra andra som utnyttjar din idé utan lov med rättsliga åtgärder.

Ett patent är dock inte detsamma som att du kan använda din idé hur som helst, FTO, och ger dig inte rätten att använda eller producera en specifikprodukt. En produkt kan innefatta uppfinningar eller tekniska lösningar som är skyddade av andra. Vi föreslår därför att du kontaktar oss för en FTO-sökning för att få vår riskbedömning innan du investerar i utveckling, produktion eller lansering av din produkt.

Ett patent ger dig den exklusiva rätten till din idé i 20 år. Det kan hjälpa dig att öka värdet på din uppfinning genom att förhindra att andra använder, producerar eller distribuerar din uppfinning utan ditt samtycke. Som patentägare kan du hindra andra som utnyttjar din idé utan lov med rättsliga åtgärder.