חוזרי רשם הפטנטים

חוזר רשם מ.נ. 72 – בקשות הנבחנות לפי סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967, שמתקיימים לגביהן הליכים בחו"ל

סעיף 17(ה) לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק") קובע כדלקמן: "מתקיימים הליכים לביטול הפטנט המקביל או מתקיימים הליכי התנגדות למתן הפטנט המקביל מחוץ לישראל,

קרא עוד »