כללי

סיכונים משפטיים בפרסום

ראשית דבר כל מפרסם המתכנן קמפיין פרסום, חייב לקחת בחשבון את הסיכונים המשפטיים הנובעים מעיסוקו. על המפרסם מוטלות, בצד הגידול באפיקי הפרסום (טלוויזיה דיגיטלית, מחשבי

למאמר המלא ...

הגנה על מעגלים משולבים בישראל

התפתחויות הטכנולוגיה, וחשיבותם הגדלה והולכת של מעגלים משולבים בתעשייה, הצריכה חקיקה המעניקה הגנה למעגלים משולבים. החוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס-1999, הסדר חקיקתי חדש יחסית, בחר

למאמר המלא ...