מדריך ליזם המתחיל

1. חיפוש פטנטים – האם הרעיון שלך קיים כבר?

השלב הראשון במסחור כל רעיון טכנולוגי – הוא בדרך כלל לבדוק אם הרעיון קיים כבר. לשם כך, ניתן לבצע חיפוש לבד, באמצעות מאגרים חופשיים המצויים באינטרנט, אך על מנת שהחיפוש יהיה אמין – יש לבצעו באמצעות מומחים.

אנו ממליצים, לפחות בשלב הראשון, לבצע חיפוש ראשוני ברשת האינטרנט לבד. לעתים קרובות, מתגלה פטנט דומה כבר בשלב זה. במידה ולא נמצא פטנט דומה – אנו ממליצים להסתייע בחברה לחיפוש פטנטים, ולבצע חיפוש מקיף במאגרי הפטנטים השונים, ואף באינטרנט. החברה המובילה בישראל לחיפוש בתחומים השונים הינה חברת ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ. ניתן להזמין חיפוש באופן ידידותי ונוח מאתר החברה בכתובת www.new-tone.co.il

2. כיצד תגן על עצמך?
כמה מילים על רישום פטנטים והסכמי סודיות

הגשת בקשה לפטנט

הליך הרישום של פטנט מתחיל בהגשת בקשת פטנט. התאריך הקובע ("תאריך הבכורה") של בקשת הפטנט הוא תאריך קבלת הבקשה ע"י משרד הפטנטים. תהליך בחינת הבקשה נמשך כשנתיים-שלוש (וגם יותר). כל עוד בקשת הפטנט נמצאת בתהליך, אין לבעל הפטנט כל זכויות משפטיות. מצב זה נקרא "patent pending" ומאפשר לבעל ההמצאה לחשוף את ההמצאה ברבים לצורך שיווק וקידום עסקי. חשוב לציין כי כל פרסום, גם ע"י בעל ההמצאה עצמו לפני הגשת הבקשה פוגע בתוקף הפטנט.

לאחר שבקשת הפטנט נבחנה ע"י משרד הפטנטים ואושרה, הפטנט תקף ל –20 שנים מיום רישום הבקשה. יש צורך בחידוש הרישום מדי תקופה לפי כללי המדינה בהם נרשם הפטנט.

רישום פטנט הוא טריטוריאלי, לכן הגנת הפטנט חלה רק במדינות בהם הוא נרשם. ההגנה ברוב המדינות כוללת הגנה בפני פיתוח, ייצור, וגם ייבוא של מוצרים מפרים.

פטנט זמני (Provisional Patent Application)

החוק האמריקאי פתח בפני הממציאים הליך נוסף לרישום בקשות פטנט: בקשת פטנט פרוביזורית (Provisional Patent Application). הליך זה מאפשר רישום מהיר של בקשת פטנט מקדימה בעלויות נמוכות. היתרון העיקרי של הליך זה, הינו בקבלת תאריך בכורה )תפיסת "התור") כבסיס לרישום בקשת פטנט מליאה בתוך שנה מתאריך הרישום של בקשת הפטנט הפרוביזורי. חשוב לציין כי לרישום בקשה פרוביזורית לבדה אין כל ערך כשלעצמה ללא רישום הבקשה המלאה לפני סיום השנה.

על הבקשה לכלול, תיאור טכני של ההמצאה בשפה האנגלית (כולל שרטוטים לפי הצורך). תיאור זה משמש כבסיס לבקשת הפטנט המלאה ולכן עליו לכלול את כל המידע הטכני הנדרש מבקשת פטנט רגילה. בקשה מסוג זה חסרה בדרך כלל את החלק המשפטי (והקובע) המגדירה את רוחב ההגנה שניתנת לבעל הפטנט (תביעות –claims).

לפי דרישות החוק, יכולים ממציאים להגיש את הבקשה לבדם ללא עורך דין או עורך פטנטים ישירות למשרד הפטנטים האמריקאי. יחד עם זאת, לניסוח מקצועי של עורך פטנטים, קיים יתרון בהתחשב בכך כי הבקשה משמשת כמסמך הבכורה בכל מקרה דיון משפטי בתוקף הפטנט כאשר תאריך הבכורה מוטל בספק.

בקשת פטנט פרוביזורי יכולה גם לשמש כבסיס להגשת בקשת פטנט בינלאומי לפי אמנת ה PCT, אך חשוב לציין כי מכיוון שלא התקיים עד היום כל דיון משפטי בנושא, לא ניתן לדעת מהו תוקף ההליך במדינות השונות. על מנת להקטין את הסיכון הקיים ברישום מסוג זה, מומלץ להוסיף לבקשה לפחות תביעה (claim) אחת (זהו פתרון חלקי בלבד).

קרנן של הבקשות הפרוביזוריות ירדה לאחרונה בעקבות פסיקה בארה"ב אשר צמצמה מאוד את האפשרות להסתמך על בקשות פטנט אשר אינן מנוסחות על פי כל הכללים, לרבות בקשות פרוביזוריות.

בקשה בינלאומית (PCT)

על מנת להקל על הממציאים את הליך הרישום של הפטנט ברחבי העולם ולהבטיח את תאריך הבכורה של הגשת בקשת הפטנט, מאפשרת אמנת ה- PCT (אשר מעל מאה מדינות חברות בה, כולל ישראל) הליך של הגשת בקשה בינלאומית.

תחילתו של הליך זה, היא בהגשת בקשת פטנט במדינה אחת בלבד לצורך קבלת תאריך בכורה אשר הינו בעל תוקף בכל המדינות אשר הצטרפו לאמנה. על מנת לשמור על תאריך הבכורה יש להגיש בקשה בינלאומית לארגון הבינלאומי WIPO (ראה www.wipo.org) תוך שנה מיום הגשת הבקשה הראשונה. כמובן שניתן להגיש מראש בקשה בינלאומית, אך יש להתחשב בהוצאות האגרה, ההולכות ועולות עם הזמן.

הבקשה הבינלאומית עומדת בפני בחינה הכוללת סריקת פטנטים מוקדמת וחוות דעת הבודקת האם הפטנט עומד בקריטריונים לרישום פטנט. (חדשנות, התקדמות המצאתית ושימוש תעשייתי). לממציא ניתנת זכות תגובה ע"י תיקון בקשת הפטנט או לטעון כנגד טענות הבוחנים. חשוב לציין כי לבחינה הבינלאומית אין כל תוקף מחייב לצורך רישום הפטנט בכל מדינה ומדינה, אך אין ספק כי לחוות הדעת הסופית תהיה השפעה על תהליך הבחינה בכל מדינה.

בקשת הפטנט הבינלאומית, מתפרסמת ברשות הרבים לאחר 18 חודשים מתאריך הבכורה.

לאחר 30 חודשים מתאריך הבכורה חייב בעל הבקשה להחליט מהן המדינות בהן הוא צריך הגנה ולהגיש בקשות תואמות בכל מדינה ומדינה. לאחר תאריך זה, לא ניתן יהיה להגיש בקשות במדינות נוספות.

הסכמי סודיות

טעות נפוצה שיזמים מרבים לעשותה היא שאין ערך להסכמי סודיות משום שהם תלויים ברצונו הטוב של החותם עליהם לכבדם. סברה זו אינה נכונה. הסכם הסודיות הוא כלי חשוב ביותר במו"מ משתי סיבות. הסיבה הראשונה, והנפוצה, היא שהסכם כזה מהווה הרתעה בפני החותם עליו להפר את הפטנט. אך אין זו הסיבה העיקרית. במו"מ נהוג להחתים על הסכם סודיות טרם הגשת הבקשה לפטנט, שחושפת את ההמצאה ממילא. במצב כזה, גילוי ההמצאה בלא הסכם סודיות ייחשב לפרסומה, ופרסום שכזה מונע את קבלת הפטנט. מאידך, הסכם סודיות, אפילו אם אין מכבדים אותו, מונע את החשבת המו"מ כפרסום הרעיון, ומאפשר לקבל פטנט, על אף גילוי הרעיון.

לעתים קרובות, יזמים עושים שימוש בנוסח מוכן וכללי של הסכם סודיות, אשר ניתן למצוא בחופשיות ברחבי האינטרנט (נוסח לדוגמא ניתן למצוא גם באתר זה). יחד עם זאת, אנו ממליצים להיזהר מגישה זו. לעתים – נוסח כזה יתאים, אך לעתים – הימנעות מהיעזרות בעורך דין לצורך ניסוח הסכם סודיות המתאים במיוחד לגורם אליו פונים, עלולה להביא לפגיעה בזכויותיו של היזם.

3. כיצד תגייס מימון ראשוני?

למי פונים?

בימים אלה, קשיים רבים ניצבים בפני היזמים המנסים לגייס כסף על מנת לקדם את המיזם שלהם. יחד עם זאת, ישנם גורמים אשר קל יותר לגייס מהם כסף.

אנו ממליצים ליזמים, לעתים קרובות, לפנות בשלב הראשון לאחת מזרועותיה של המדינה, הפועלת לקידום יזמות, בעיקר דרך לשכת המדען הראשי במשרד המסחר והתעשייה. המדינה מוכנה, לעתים קרובות, ליטול על עצמה סיכון גדול יותר מהסיכון אשר נוטל על עצמו המשקיע הפרטי, והתמורה שהיא דורשת היא נמוכה יותר (החזר תמלוגים בלבד). יחד עם זאת, קבלת מימון מהמדינה מחייב עמידה בתנאים מסוימים, אשר עשויים לכבול את היזמים בעתיד (למשל: נדרש אישור על מנת "לייצא" טכנולוגיה לחו"ל).

אפשרות רצויה נוספת היא לפנות למשפחה ולחברים. האנשים הקרובים אליכם תמיד יהיו אלה אשר יקל עליהם לתמוך בכם, ולא תצטרכו לעמול כדי לקנות את אמונם.

לבסוף, ניתן לפנות למשקיעים "מקצועיים". ישנם סוגים רבים של משקיעים כאלה, מתוכם נזכיר שניים חשובים: המשקיע הפרטי (מלאך) והמשקיע המוסדי (חברת השקעות, קרן הון סיכון, וכד'). לרוב, ההשקעה הראשונה תתבצע באמצעות משקיע פרטי קטן הקרוי מלאך (Angel). משקיעים כאלה נוטים יותר להשקיע במיזמים בשלב התחלתי ובעלי סיכון גבוה. בשלב מאוחר יותר תידרש השקעה בסכום גבוה יותר, ואז מרבית הסיכויים שהשקעה כזו תעשה על ידי משקיע מוסדי, כגון קרן הון סיכון. יזמים רבים טועים ופונים למשקיעים מוסדיים בשלב מוקדם מדי, ונידחים משום שמשקיעים אלה מעדיפים להשקיע בשלב בו כבר ישנו מוצר או לפחות דגם עובד.

ההכנה לפגישה

הפניה למשקיע היא אחד השלבים הקריטיים ביותר במסחור המצאה – ולכן יש להגיע לשלב זה מוכנים. הכנה מקדימה לפגישה עם משקיע צריכה להביא לכך שתכירו ברמה גבוהה מאוד את השוק בו אתם עתידים לפעול, את המוצר שלכם, על יתרונותיו וחסרונותיו, וגם – את עצמכם.

1. למדו היטב את השוק. למדו מי השחקנים המרכזיים בו, הכירו את כל מתחריכם, ולא רק את החברות המעטות השולטות בשוק. דעו מיהם בעלי התפקידים המרכזיים בכל אחת מן החברות החשובות הפועלות בשוק. דעו מה הרקע המקצועי שלהם, וכיצד ניתן ליצור איתם קשר.

2. הכירו את המוצר שלכם. הכירו את כל המוצרים בשוק, ודעו במה המוצר שלכם טוב יותר, ובמה הוא טוב פחות.דעו לענות עניינית על ביקורת שתופנה כלפי המוצר שלכם. הניחו תמיד שבפגישה עם משקיע, תישאלו את השאלות הקשות ביותר – הסיכוי שכך יקרה בפועל הוא גבוה.

3. דעו במה אתם תורמים לקידום המוצר – הגורם החשוב ביותר שיביא לקידומו של המוצר שלכם הוא אתם. המשקיעים יודעים זאת, וחשוב להם מאוד לדעת שמאחורי מוצר טוב עומד אדם מנוסה ומקצועי. דעו מדוע דווקא אתם מתאימים לקדם את המוצר שלכם. הניסיון שלכם, הקשרים שלכם והכישורים שלכם הם הנכס העיקרי שלכם.

יזמים רבים טובים בלהמציא, אבל לא טובים בלשווק ולמכור את הרעיון שלכם. אם אתם כאלה – התחברו לאדם המתמחה בפן העסקי. טוב יותר לחלוק עוגה גדולה מלהישאר בלא כלום.

4. העלו את הכל על הכתב – נתוני השוק, על שחקניו העיקריים, המוצר על איכותיותיו, יתרונותיו וחסרונותיו, והיזמים – חשובים מאוד למשקיע הפוטנציאלי. מסמך הכולל פרטים אלה קרוי "תוכנית עסקית", ולרוב, נכתב ע"י אנשי מקצוע. לעתים, במיוחד עבור מוצרים פשוטים יחסית או מוצרים בשלב מוקדם יחסית, מספיק מסמך מצומצם יותר הקרוי "תמצית מנהלים". ודאו שלפני שתגיעו לפגישה עם משקיע – יקבל זה עותק מהתכנית העסקית או מתמצית המנהלים שלכם, על מנת שיוכל להתכונן היטב לפגישה. המשקיע יצפה לכך!

5. הכינו מצגת – כלי מקובל להצגת מוצרים חדשניים הינו שימוש במצגות. בעבר, היו פופולאריות מאוד מצגות "PowerPoint". כיום, הולכות ו"משתלטות" על השוק מצגות מולטימדיה, הממחישות את פעולת המוצר תוך שילוב צליל ותמונה. משקיעים מתרשמים מאוד ממצגות העשויות כהלכה, והצטיידות במצגת שכזו עשויה להיות כלי חשוב בפגישה עם משקיע.

4. במה אנחנו יכולים לעזור?

במשרדינו תוכלו לבצע סריקת פטנטים מקצועית, ומאוחר יותר נוכל להנחות ולהפנות אתכם לאחד מעמיתנו לטובת הגשת בקשות לרישום פטנט בכל העולם.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.