תקנון

תקנון

אתר פטנטים, ויתר אתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ מנוהלים על ידי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ, ומהווים את אתרי הבית של המשרד.

יש לקרוא עמוד זה בעיון רב, שכן כל שימוש כלשהו באתרים, לרבות קריאת מאמרים, צפייה, קריאת הודעות, כתיבת הודעות, ניהול ו/או כל שימוש עתידי אחר, מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לכללי השימוש המפורטים להלן, על כל האמור בהם:

כל האמור באתרים אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי. המשרד עושה את מירב המאמצים להביא לעיון הגולשים באתרים תכנים, לרבות חקיקה, פסיקה, פקודות, ואף מאמרים פרי עטם של עורכי הדין במשרד, אך כאמור, אין לראות בחומר זה ייעוץ או ייצוג משפטי מכל סוג. יובהר כי האמור בסעיף זה מתייחס גם לתשובות הניתנות על ידי צוות המשרד בפורומים שבאתרים. כאמור, אין להסתמך על נכונות תשובות אלה, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ משפטי הולם.

המשרד לא ישא באחריות לפגיעה או לנזק כלשהו שייגרמו כתוצאה מהשימוש בתכנים באתרים, לרבות מתכנים אשר הובאו על ידי צדדים שלישיים.

למען הסר ספק, המשרד משחרר את עצמו מכל אחריות לנזק או פגיעה כלשהם שיגרמו למאן דהוא כתוצאה מפניה למשרד הבאמצעות האתרים או בכל דרך אחרת.

המשרד אינו מתחייב לעשות מאמצים כלשהם, ואינו מתחייב בשום אופן כי האתרים יהיו זמינים באופן רציף, או זמינים כלל. המשרד אינו מתחייב כי האתרים יעבדו כסדרם, יהיו חסינים בפני פריצות, קלקולים או תקלות כלשהן.

בשימוש באתרים (לרבות קריאה וכתיבת תכנים, קריאה וכתיבת הודעות, פניה לצוות האתרים, וכל שימוש אחר), מתחייב המשתמש שלא להפר הוראות כל דין, לרבות, אך לא רק, שלא להוציא לשון הרע, שלא לפגוע בפרטיות, ושלא לפגוע בזכויות קניין מוגנות.

זכויות היוצרים במידע המצוי באתרים שייכות במלואן למשרד.