דיני מחשבים

הועברה הצעת חוק לרפורמה בזכויות יוצרים בסנאט

הסנאט האמריקאי הצביע עבור הפיכת הקלטות של סרטים בקולנוע או לחילופין הפצת סרטים ומוזיקה שעדיין לא יצאו לשוק, למעשה פלילי. ה- Family Entertainment and Copyright Act of 2005, עבר בסנאט ב 1 פברואר, 2005. (הצעת חוק דומה נפלה שנה שעברה)

החוק קובע עונש של עד 3 שנות מאסר, לכל אדם שישתמש במצלמת ווידאו בקולנוע. בנוסף, הוא גם קבע סנקציות פליליות כלפי כל אחד שיפיץ יצירה בטרם הגיעה לכדי הפצה רשמית.

על מנת להקל על הוכחת המעשים, משרד זכויות היוצרים ירשה ליצירות להרשם 3 חודשים טרם פירסומם.

בנוסף לכך, החוק מבהיר היבטים מסוימים ב DMCA (חוק זכויות היוצרים האמריקאי),שיצרו מחלוקות בארה"ב.

אחד הסעיפים מתייחס לטכנולוגיה הנקראת קפוץ ודלג (Jump and Skip), כגון זו שמשתמשת בה חברת ClearPlay , המסירה מהיצירות קטעים הנתונים במחלוקת. מניפולציה שכזו ביצירה מוגנת, אפשר ותחשב כהפרה תחת ה- DMCA.

החוק עובר עתה לוועדת המשנה האחראית על בתי המשפט, האינטרנט והקניין הרוחני בבית הנבחרים.