דיני מחשבים

מאמצים של הרשות לאבטחת האינטרנט האירופית להתגונן כנגד פשעי אינטרנט

במהלך שמטרתו להביא לשיתוף פעולה גדול יותר במאבק כנגד פשעי אינטרנט, המועצה האירופית מכוננת רשות אשר תייעץ לרשויות העוסקות בתעשיית המידע כיצד להגדיל את האבטחה על נכסים דיגיטליים במדינותיהם.

המטרה, בסופו של דבר, היא ליצור גוף אחד מרכזי באירופה אשר יסייע לממשלות האירופאיות לשפר את מערכי האבטחה שלהם כנגד הסיכון ההולך וגדל של התקפות קיברנטיות, ויגיב ביעילות רבה ככל האפשר לבעיות אבטחה ברשתות ובמידע.

הגוף אשר יקום ידאג לא רק לשיתוף פעולה בין הגופים הציבוריים והפרטיים העוסקים במידע, אלא גם לעיצוב גישה סדורה ומגובשת של המדינות השונות כלפי הבעיה.