דיני מחשבים

מעביד שגלש לאתרי סקס בנוכחות עובדת שלו – הטרדה מינית

בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, נקבע כי מעביד אשר גלש לאתרי סקס בנוכחות עובדת שלו יצר "סביבה עוינת", ולפיכך, הטריד אותה מינית.

בפסק הדין נקבע, כי המעביד יפצה את התובעת ב-50,000 שקלים חדשים בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, וכן ישלם לה פיצויי פיטורין, למרות שהתפטרה מיוזמתה, בעקבות האירוע.

חשוב לציין כי המעביד נהג לגלוש לאתרי סקס מעמדת העובדת, וכאשר זו חשה שלו בנוח, ביקש ממנה לצאת מהחדר.

בית הדין קמע כי הטרדה מינית אינה רק בדרך של פנייה ישירה לאדם והתייחסויות למיניותו, אלא גם מעשים היוצרים "סביבה עוינת". בעבר נקבע כי תמונות פורנוגרפיות, אמירות בעלות אופי מיני וכיו"ב, הן הטרדה מינית. כעת, קבע בית הדין כי גם יצירת סביבה בעלת אופי מיני, בה מוצגות תמונות מיניות לעובדת מעל צג המחשב, תיחשב כהטרדה מינית.

בית הדין התייחס אף לעובדה כי לא דובר באירוע חד-פעמי אלא בצפיות באתרים פורנוגרפיים על בסיס יומיומי, באופן שיצר סביבת עבודה בלתי נסבלת.