זכויות יוצרים

אנגליה – אינטרנט קפה אחראי להפרות זכויות יוצרים של לקוחותיו

בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית משפט באנגליה, נקבע כי רשת בינלאומית של בתי אינטרנט קפה אחראית להורדה והעתקה של קבצי מוזיקה מוגנים בזכויות יוצרים על ידי המבקרים בסניפיה.

החלטת בית המשפט האנגלי הייתה כי הרשת אחראית להפרת זכויות יוצרים משום שהיא אפשרה ללקוחותיה להעתיק מוזיקה מן האינטרנט ולשמור אותה על השרתים של בתי הקפה, ולאחר מכן – לצרוב את הקבצים על CD.

הרשת טענה כי האחריות בגין הפרת זכויות יוצרים רובצת על כתפי הלקוחות, והלקוחות בלבד. עוד טענה הרשת כי עובדיה כלל לא ידעו אילו קבצים ביקשו הלקוחות לצרוב, וכי בפני הלקוחות הוצגו מספר אזהרות לבל יפרו זכויות יוצרים, מהן התעלמו.

כמו כן, נדחתה טענת הרשת לגופו של עניין כי ההעתקות היו בגדר "שימוש הוגן" שכן בוצעו לצורך שימוש ביתי. בית המשפט קבע כי המדובר היה בפעולה עסקית ממנה הרוויחה הרשת ממון רב.

מן הרשת נמסר כי היא תערער על הפסיקה.