זכויות יוצרים

ביהמ"ש המחוזי: לבמאי זכויות יוצרים ביצירה שביים

ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב פסק לאחרונה כי לבמאים זכויות יוצרים ביצירות אשר ביימו.

הקושי בסוגיה נובע מהעדר התייחסות בחוק זכות-יוצרים לבמאים כבעלי זכויות יוצרים. בית המשפט פירש את החוק פרשנות תכליתית, וקבע, כאמור, כי במאי, המשקיע מאמץ ויצירתיות בבימוי יצירתו, ראוי ונכון שיקבל זכות יוצרים על היצירה.

בין היתר, התייחס בית המשפט לכך שחוק זכות יוצרים הוא חוק ישן, ולפיכך, לא יכול היה לצפות את הופעתם של במאים.

פסק הדין האמור ממשיך שורה של אמירות של שופטים לפיהם ראוי להעניק לבמאי זכויות יוצרים ביצירתו.

יואר כי היות ובבימוי יצירה משתתפים לא רק הבמאי אלא גם יוצרים נוספים, כגון התסריטאי, זכאים כלל היוצרים לזכויות יוצרים "משותפות" ביצירותיהם.

כבעל זכויות יוצרים רשאי הבמאי למכור את זכות היוצרים, או לחלופין, למכור רישיון שימוש חלקי ביצירתו. בפסק הדין נקבע כי התובא, שהיה במאי יצירה, העניק לטלעד זכות שימוש ביצירתו, אך הזכות לא כללה זכות לשידורים חוזרים.

היות והעתירה הייתה למתן פסק הדין הצהרתי, לא נקבעו פיצויים בתובענה.

(א 1419/01 תל"י חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל בע"מ ואח´ נ´ שידורי קשת בע"מ ואח´)