זכויות יוצרים

בית המשפט העליון: למדיום, לכאורה, זכויות יוצרים בחומרים ש"תקשר"

בפסק דין קצר, בתיק בו מייצג משרדנו את התובע, קבע לאחרונה בית המשפט העליון כי נראה כי למדיום יש זכויות יוצרים על חומרים אשר "תקשר" באמצעות התחברות לישויות עליונות.

המדיום, זאב אבירז, הגיש תביעה כנגד תלמידו לשעבר, רון הופמן, וכן בקשה לצווי מניעה זמניים.

השופט זפט בבית המשפט המחוזי בתל-אביב הורה על מתן הצווים הזמניים, תוך קביעה כי לכאורה, הופרו זכויותיו של התובע בחומרים, אף על פי שמוסכם כי מקורם של החומרים בישויות עליונות.

הופמן הגיש בקשת רשות לערער על החלטתו של השופט זפט, ובקשת רשות הערעור נדחתה.

חשוב לציין, כי הסוגיה של זכויות מדיום על חומרים אשר "תקשר" טרם נדונה בישראל, אך בפסיקה זרה, בעיקר מאנגליה ומארה"ב, הוכרו זכויות כאלה.

כמו כן, הורה בית המשפט המחוזי לנתבע, ואף בהחלטה זו לא התערב בית המשפט העליון, כי יפסיק להכפיש ולהשמיץ את התובע, וזאת לאחר שהופמן סיפר לתלמידיו כי אבירז "תוקף אותם באופן אנרגטי".

לקריאת החלטת בית המשפט העליון:
http://62.90.71.124/Files/05/150/001/s02/05001150.s02.HTM