זכויות יוצרים

הדירקטיבה האירופית נגד פיראטיות הופכת למציאות

האיחוד האירופי קיבל דירקטיבת זכויות יוצרים חדשה ושנויה במחלוקת, תקופה קצרה לפני קבלת 10 המדינות החברות החדשות לאיחוד.

15 המדינות שהיו חברות במועצת השרים, שצמחו ל-25 מדינת חברות במאי, אימצו את טיוטת הפרלמנט האירופי לחוק אנטי פיראטיות אירופי אחיד.

מאחר ולא נעשו שינויים בטיוטא, אין צורך להחזירו להצבעה נוספת בפרלמנט האירופי.

תהליך אימוץ החוק הסתיים שישה ימים לפני הגדלת האיחוד ובכך חמקו המדינות החברות מתהליך נוסף של משא ומתן עם עשרת המדינות החדשות באיחוד.

למרות שבעלי פטנטים וזכויות בקניין רוחני לחצו להחמיר את הענישה וההתרעה כנגד פיראטיות, ארגוני זכויות האזרח התנגדו להחמרות בטענה שהם יפגעו בפרטיות הצרכנים ובחוקי התחרות.

לאחר מספר פגישות לא רשמיות הוצג נוסח שהתקבל ע"י הגופים האירופאים.

למדינות החברות יהיו 18 חודשים לקלוט את החוק לתוך מערכת החוקים לתוך מערכת החוקים המדינתית שלהם.