זכויות יוצרים

החוק למניעת פיראטיות האירופאי מתעכב

לדאבונם של רבים בתעשיית הבידור, הכריזה המועצה האירופית כי לא תוכל לעמוד ביעד להצגת טיוטת חוק נגד פיראטיות בפני הפרלמנט האירופי.

לעת עתה, נדחה תאריך הצגתה של הטיוטה לינואר 2003. זוהי הדחייה השניה של תאריך הצגת הטיוטה.

ההכרזה התקבלה באכזבה בתעשיית הבידור, אשר נציגיה הפעילו לחצים כבדים על ממשלות אירופה, על מנת שאלה יפעלו לקידומה המהיר של חקיקה כנגד הפרת זכויות יוצרים במוסיקה ובסרטים.