זכויות יוצרים

הקונגרס שוקל את חוק ה"שימוש ההוגן" (Fair Use Act)

עם התכנסותו של הקונגרס החדש, ניגש זה מיד לדון באחד החוקים החשובים ביותר בדיני זכויות היוצרים בארה"ב.

מאז כניסתו לתוקף, עורר חוק זכויות היוצרים של המילניום הדיגיטלי בארה"ב (DMCA) התנגדות רבה של קבוצות רבות של צרכנים, בעיקר בשל העובדה כי המגבלות שהוא קובע כנגד הפרת זכויות יוצרים, עשויות לשלול, למעשה, את האפשרות לבצע "שימוש הוגן", היינו, ליצור עותקים פרטיים של חומר המוגן בזכויות יוצרים, לשימוש ביתי.

על מנת "להציל" את דוקטרינת השימוש ההוגן, מובא כעת בפני הקונגס חוק חדש, ה- Digital Media Consumers’ Right Act (DMCRA), אשר מטרתו לאפשר לרוכשי מדיה מוגנת בזכויות יוצרים לבצע בה כל שימוש אשר איננו מפר את זכויות היוצרים. כך, למשל, יגן החוק על כלים אשר יאפשרו, באופן פוטנציאלי, "לפרוץ" הגנות על זכויות יוצרים.

כמו כן, יחייב החוק החדש, במידה ויעבור, לציין במפורש על פני דיסקים ו- DVD כי הם כוללים אמצעים למניעת העתקה.

גורמים בתעשיית הבידור הביעו חשש כי החוק החדש, אם יעבור, יפגע במאבק כנגד מפרי זכויות יוצרים.