זכויות יוצרים

זכויות יוצרים במודעה

בהחלטה שניתנה לאחרונה בבימ"ש לתביעות קטנות, דחה השופט תביעה לפיצוי סטטוטורי בגין הפרת זכויות יוצרים במודעה.

המודעה הינה הזמנה לקורס מנהיגות לשומרי מסורת באוניברסיטת בר אילן.

מר ארנון בורוכוב ערך את המודעה שהוכנה על ידי מזמיני העריכה על מנת להתאימה לפרסום בפורום "זכויות ומוגבלות" באתר האינטרנט "חפוז". טענתו היא, כי הנתבע, מר נתן צברי, העתיק ושיבץ את המודעה באתר "המרכז" בפורום ליקויי שמיעה.

השופט ציין כי המקרה דנן נופל לגדר "יצירה נגזרת", אשר כדי לזכות בהגנה, עליה להתאפיין במקוריות ובשינויים נוספים לעומת היצירה המקורית. לטעמו של השופט השינויים הפונקציונלים כגון הקטנת מרווחים והתאמה להצגה באינטרנט שנעשו על ידי התובע הינם מזעריים, השפעתם על עיצוב המודעה ותוכנה הם חסרי חשיבות וככאלו אינם מעידים על המקוריות הנדרשת ביצירה לקבלת הגנה.

השופט קבע בהסתמכו על המבחנים השונים כגון:משך ההפרה, עוצמתה, אשמת המפר וכו´, כי גם אם היה מוצא כי לתובע זכות יוצרים וכי זכות זו הופרה, אין מקום לפסיקת פיצוי סטטוטורי אשר ביהמ"ש יכול לפסוק עת לא הוכח נזק מהפרת זכויות היוצרים.

התביעה נדחתה. הוצאות המשפט בסכום של 1,000 ₪ הושתו על התובע.