זכויות יוצרים

זכויות יוצרים | בעלות על זכות יוצרים | זכות היוצר למנוע פרסום מאמר באינטרנט | רון קאופמן נגד וואלה

פרסום מאמריו של רון קופמן, אשר במקור פורסמו בעיתון הארץ, באתר וואלה תקשורת בע"מ ללא קבלת הסכמתו מנוגד לחוק זכויות יוצרים.

רון קופמן, עיתונאי במקצועו, הועסק על ידי עיתון "הארץ" ובמסגרת עבודתו פרסם מאות מאמרים. עיתון הארץ העביר עותקים של מאמריו של רון קופמן לוואלה תקשורת בע"מ, שעיקר עיסוקה בהפעלת אתר אינטרנט המפרסם מדי יום חדשות. רון קופמן הגיש תביעה בה טען כי בהעתקת מאמריו ופרסומם באתר וואלה תקשורת בע"מ היא מפרה את זכויות היוצרים הכלכליות שלו, בהתאם לחוק זכויות יוצרים. עוד נטען כי המעשים מהווים עילה של עשיית עושר ולא במשפט ועוולה של הפרת חובה חקוקה לפי ס´ 63 לפקודת הנזיקין.

סעיף 5(1)(ב) לחוק זכויות יוצרים קובע כי מחברה של יצירה הוא הבעל הראשון של זכות היוצרים בה. אם היה המחבר עובד אצל אדם אחר והיצירה נעשתה תוך כדי עבודתו אצל אותו אדם הרי באין הסכם הקובע את ההיפך, יהא האדם שהעביד את המחבר – הבעל הראשון של זכות היוצרים. אלא שאם הייתה היצירה מאמר או חיבור אחר בעיתון, במגזין או בכתב-עת, הרי, באין הסכם הקובע את ההיפך, תיחשב היצירה כאילו שמורה למחבר הזכות למנוע את פרסום היצירה שלא כחלק מעיתון, ממגזין או מכתב-עת כיו"ב .

דהיינו, למחבר המאמר שמורה הזכות למנוע פרסום היצירה שלא כחלק מעיתון, מגזין או כתב עת, ולפיכך נשאלת השאלה האם פרסום באתר אינטרנט הינו בגדר פרסום במסגרת המוגדרת לעיל, המותר ללא קבלת הסכמת המחבר.

נקבע כי קיים הבדל של ממש בין פרסום באינטרנט לבין פרסום באמצעים אחרים. מדובר בפרסום במדיה שונה, ועל כן נראה, לכאורה, כי פרסום מאמריו של רון קופמן באתר וואלה תקשורת בע"מ ללא קבלת הסכמתו מנוגד לחוק זכויות יוצרים.

עוד נקבע כי הוראתו של סעיף 63 לפקודת הנזיקין ביחד עם סעיף 5(1)(ב) לחוק זכויות יוצרים, מקנה למבקש עילת תביעה הראויה להתברר.

הערעור התקבל והדיון הוחזר לבית משפט השלום, על מנת שידון בבקשה לגופו של עניין.

ברע (ת"א) 2857/06 רון קופמן נ´ וואלה תקשורת בע"מ