זכויות יוצרים

זכויות יוצרים- זכות מוסרית

רשות השידור שידרה סדרה בשם "מדינת היהודים" בה נכללה היצירה "מים לדוד המלך" שחוברה והולחנה על ידי עקיבא נוף. בשידור הפרק לא ניתן קרדיט לעקיבא נוף כיוצר השיר, בין אם במהלך התכנית ובין אם ברולר בסוף התכנית.

נקבע כי אומנם מעטים האנשים הקוראים את הרולר ביסודיות אך אין בכך כדי לגרוע מהחובה לכתוב את השם ברולר.

סעיף 4 א´ (1) לפקודת זכות יוצרים קובע כי : " מחבר זכאי ששמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה המקובלים". נקבע כי "ההיקף והמידה המקובלים" בשידורי טלוויזיה הם מתן קרדיט ליוצרים שביצירותיהם נעשה שימוש בשידור ולו רק ברולר המוקרן בסוף השידור. מכאן שעומדת לעקיבא נוף זכותו המוסרית, כי שמו יצוין בכל מקום בו תוזכר או תשודר יצירה כלשהי פרי עטו וזאת כאמור בהיקף ובמידה המקובלים.

במקרה דנן נקבע כי התעלמותן המוחלטת של רשות השידור ומטר הפקות משמו של עקיבא נוף, הפרה ברורה של זכותו המוסרית כפי שנקבע בסעיף 4 א´ (1) לפקודה. יתרה מזאת, הרשות התעלמה מפנייתו של נוף לתיקון ההפרה ושידרה את הפרק פעם נוספת. אמנם שידור זה לא היה שידור מתוכנן אך ההחלטה לשדרו נתקבלה מספיק זמן מראש ואף קודם לשידור החוזר של הפרק שודרו קדימונים.

עקיבא נוף קיבל את התגמולים המגיעים לו מאקו"ם בגין השידורים ומשכך הרי שלא דובר כאן בנזק כלכלי ואין להסתמך על הוראת סעיף 3א´ העוסקות בהפרת הזכות הכלכלית. יחד עם זאת, נקבע כי נגרמה לו עוגמת נפש, עת צפה ביצירתו משודרת כחלק מפרק שעסק בתרבות הישראלית תוך התעלמות מציון שמו כיוצרה. על אחת כמה וכמה גדלה עוגמת הנפש כאשר לאחר שהפנה את תשומת לב הנתבעות לעניין וקיבל תשובה כי מדובר בטעות וכי הדבר יתוקן, שב וצפה באותו פרק ששודר בשידור חוזר כששמו שוב אינו מופיע כיוצר היצירה.

משכך נפסק לעקיבא נוף סך של 10,000 ₪ בעבור כל שידור של הפרק בו לא אוזכר שמו, ואף נפסק לו פיצוי כפול, בגין היותו כותב היצירה ובגין היותו המלחין ובסך הכל 20,000 ₪ לפרק, המסתכמים ב-40,000 ₪.

תא (ת"א) 1706/04 עקיבא נוף נ´ רשות השידור הישראלית לטלוויזיה ולרדיו, ניתן ביום 6.11.2007