זכויות יוצרים

יצרנית התוכנה להחלפת קבצים Morpheus שוב בבית המשפט

חברות התקליטים בארה"ב מנסות שוב לסגור את יצרנית התוכנה להחלפת קבצים מורפיאוס, לאחר שנכשלו בניסיון קודם רק לפני מספר חודשים.

בתביעה שהוגשה לבית משפט במדינת טנסי, מאשימות חברות התקליטים את Streamcast, יצרנית Morpheus בעידוד הפרת זכויות יוצרים בשנת 1999.

בתביעה, טוענות חברות התקליטים, שבין שנת 1999 לאמצע שנת 2000, העתיקה Streamcast עשרות אלפי שירים ישירות מתקליטורים, לבסיס מידע מרכזי, ללא רשיון או היתר כדין, במטרה ליצור בסיס נתונים מרכזי של שירים. בסופו של דבר, זנחה Streamcast תכנית זו.

לטענת Streamcast, בבסיס הנתונים שהוקם לא נעשה מעולם שימוש מסחרי כלשהו. כן טוענת Streamcast כי באותה עת בה התבצעו, לכאורה, ההפרות, לא היה כל מכאניזם לרישיונות ולרישוי.