זכויות יוצרים

מייקרוסופט זוכה בפיצויים גבוהים בגין העתקת תוכנה

בפסק דין חדש אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בתיק ת"א 554/00 אוטודסק ואח´ נ´ ב.א.ב תכנון ופיתוח הנדסה ואח, קבע השופט גדעון גינת כי חברת מיירוקופט וחברת אוטודסק המאוגדת בארה"ב תפוצה בפיצויים סטטוטוריים ללא הוכחת נזק בגין הפרת זכויות היוצרים שלהן בתוכנות באמצעות העתקתן.

נקבע כי סכום הפיצוי יהיה כ- 10,000 שקל עבור כל אחת מהתוכנות שהועתקה.

הנתבעים טענו כי הם לא העתיקו את התוכנות, וכי ביצוע החיפוש נעשה בצורה לא מקצועית, ואין בו כדי לבסס הפרה.

בית המשפט קבע כי הנתבעים לא הוכיחו כי נרכשו רשיונות כדין עבור התוכנות שבמחשביהם, ולפיכך עשה שימוש בסמכותו לקבוע פיצוי סטטוטורי.