זכויות יוצרים

מלזיה מקשיחה את מדיניותה כנגד מפרי זכויות יוצרים

הממשלה המלזית הציבה תאריך יעד להפסקת השימוש בתוכנות פיראטיות עד לראשון ביוני 2004 ולא – יפשטו על בעלי העסקים העושים שימוש בתוכנות מועתקות אנשי משרד המסחר המלזי.

הממשלה המלזית השיקה בשנה שעברה קמפיין לחינוך אנשי עסקים בדבר הסכנות המשפטיות שבשימוש בתוכנות מחשב ללא רישיונות. כעת עוברת הממשלה לשלב האכיפה.

באוקטובר 2003 מלזיה הקשיחה את הענישה שבעבירות זכויות יוצרים. חברות שמשתמשות בתוכנות מזויפות עלולות להיכנס בסכום של עד 20 אלף RM (כ-5,260 דולר אמריקאי) עבור כל עותק לא חוקי וסכום הדגול פי שניים בעבור הפרות חוזרות. בנוסף, מנהלים ודירקטורים עלולים לשאת באחריות אישית שעלולה לגרור עד חמש שנות מאסר.

ע"פ החוק המלזי, בעלי זכויות שהופרו יכולים לתבוע פיצויים מהמפרים.

המשרד המלזי עובד צמוד עם ארגון BSA המסייע גם לאכיפה ושותף לפשיטות על חברות מפרות.

ע"פ דו"ח ה- BSA, שיעור התוכנות המזוייפות במלזיה עמד בשנת 2002 על 68 אחוז מכלל התוכנות בשוק ו-82 אחוז בשנת 1994. על פי הערכות מחברי הדו"ח מדובר על הפסד של קרוב למאה מיליון דולר בשנת 2002.