זכויות יוצרים

סוכנות בניו-זילנד תאפשר לתאגידים לעשות שימוש חוקי בחומר המוגן בזכויות יוצרים

סוכנות חדשה הוקמה בניו-זילנד, אשר תעקוב ותחייב אירגונים בגין שימושם במאמרים מעיתונים, אשר יש עליהם זכויות יוצרים.

מטרתו של האירגון שהוקם על ידי ארגון המו"לים בניו-זילנד, הינו לאפשר לתאגידים וגופי ממשלה להעתיק באופן חוקי חומר מוגן בזכויות יוצרים מעיתונים ומגזינים.

התאגידים וגופי הממשלה האמורים, בעתיד, יקבלו רשיון אשר יאפשר להם לעשות שימוש חוקי בחומר האמור.

המודל החדש בניו-זילנד מבוסס על מודל דומה המיושם בהצלחה באנגליה.