זכויות יוצרים

סמכויות רחבות הוענקו לרשויות באנגליה לאכוף שמירה על זכויות יוצרים

חוק זכויות יוצרים חדש באנגליה מעניק סמכויות רחבות לרשויות האכיפה לחקור ולתבוע גופים המפרים זכויות יוצרים בתוכנה, ולהשית עליהם עונשים חמורים.

חברות אשר ימצא כי הן משתמשות בתוכנה בלתי חוקית או מפרים את תנאי הרישיון של התוכנות שברשותן, עשויות לעמוד בפני סגירה. החוק החדש מעניק למשטרה זכות להחרים מחשבים, שרתים, וכל חומר אחר המפר זכויות יוצרים בתוכנה. עד כה, יכלה המשטרה "לתפוס" חומר מפר זכויות יוצרים רק מסוחרים ויבואנים.

עוד מעניק החוק החדש זכויות רחבות למשטרה להוציא צווי חיפוש, ומעלה את העונש המקסימלי על הפרת זכויות יוצרים משנתיים מאסר ל- 10 שנים.

סמכויות דומות מעניק החוק החדש בנוגע לסימני מסחר.

על פי הערכות התעשייה, כרבע מהתוכנה באנגליה הינה בלתי חוקית.

קישור: החוק החדש.