זכויות יוצרים

פינלנד בולמת את יישום חוק זכויות היוצרים האירופי

יישומו של חוק זכויות היוצרים האירופי בחקיקה המדינתית של מדינות אירופה השונות מתעכב, שכן הפרלמנט הפיני איננו מוכן כעת ליישם את החוק כלשונו.

מטרת החוק הינה להביא להאחדת דיני זכויות היוצרים האירופיים.

כחברה בקהילייה האירופית, פינלנד מחוייבת לאמץ את החוק והסירוב לאמצו מהווה הפרה של החוק האירופי.

הממשלה צפויה להציע גרסא חדשה של החוק, בתקווה שהפרלמנט יאמצו.

עד כה, רק שתי מדינות באירופה (דנמרק ויוון) אימצו את הדירקטיבה האירופית בחקיקה המדינתית שלהן.