זכויות יוצרים

פיצויים של 20,000 ₪ נפסקו לטובת צלם כנגד מפרסמות ספר על מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים

הנתבעות, מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים, ומוציאה לאור, פרסמו תמונה של הקבוצה, אותה צילם התובע על כריכה של ספר בנושא קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים.

בית משפט השלום קיבל את תביעת הצלם ופסק כי הופרה זכות היוצרים של הצלם.

כמו כן, משלא ניתן קרדיט לתובע בדף הקרדיטים בספר ו/או בכל מקום אחר בספר, נקבע כי נפגעה הזכות המוסרית של התובע.

לפיכך, נפסקו לתובע פיצוי בסך 10,000 ש"ח בגין פגיעה בזכות היוצרים ו 10,000 ש"ח נוספים פיצוי בגין פגיעה בזכות המוסרית.

בית המשפט פסק כי היה על הנתבעת העוסקת בהוצאה לאור של ספרים ואשר מודעת לנושא קיום זכויות יוצרים בתמונות, לבדוק למי שייכת זכות היוצרים. האחריות בעניין זה הוטלה אך ורק על המוציאה לאור ולא על מועדון הספורט.