זכויות יוצרים

קבלת פנים "פושרת" לחוק האירופאי למניעת פיראטיות

ב- 3 לדצמבר תוצג בפני הפרלמנט האירופי טיוטה לדירקטיבה האירופאית לזכויות קניין רוחני, אשר שמה לה ליעד לחזק את החקיקה כנגד פיראטיות.

המהלך זוכה לתמיכה רחבה מצד תעשיית הבידור, אשר בצידה חשש כי התקנות החדשות הצפויות אינן חזקות דיין. כמו כן, בתעשיית הבידור ביקורת על כך שהחקיקה החדשה אינה כוללת סנקציות פליליות.

מהלך החקיקה החדש נובע מתוך עלייה משמעותית בשנים האחרונות בהיקף הפיראטיות באירופה.

בין השאר כוללת החקיקה החדשה הוראות המרחיבות את הפיצויים להם יזכו בעלי זכויות מופרות, וכוולות גם פיצויים בגין הפגיעה בערך זכויותיהם, ובגין הליכי החקירה וההליכים המשפטיים שננקטו.