זכויות יוצרים

תביעה כנגד חברות התקליטים בגין אמצעי הגנה על דיסקים

באירופה, הוגשה לאחרונה תביעה כנגד חברות התקליטים, בגין העובדה שהנן מוכרות דיסקים מוגנים, ובכך פוגעות בזכותם הקניינית של רוכשי התקליטים ליצור עותקים לשימושם העצמי.

ארגון צרכנות בלגי, אשר הגיש את התביעה, טוען כי לחברות התקליטים אסור למנוע צריבת דיסקים לשימוש עצמי של הרוכש, שכן יש בכך פגיעה בזכותם של הרוכשים על קניינם.

"צריבת דיסקים לשימוש עצמי במספר מכשירים שונים אינה פשע", לדברי הארגון.

מחברות התקליטים נמסר כי לתביעה אין בסיס משפטי.