עיצובים

חדש – הגשת מדגמים אירופיים באינטרנט

החל מה- 30 ליוני 2003, ניתן להגיש בקשות למדגם אירופי באופן מקוון.

גולשים יוכלו למלא טופס בקשה, לצרף קבצים, ולבצע את התשלום ב- 10 שפות רשמיות באתר המשרד להרמוניזציה בשוק המקומי (OHIM), שהוא הרשות האירופית הממונה על מדגמים וסימני מסחר.

הגשת בקשות אלקטרוניות למדגם מתאפשרת כעת, לאחר שניתן להגיש בקשות לסימן מסחרי מאז אוקטובר שעבר. יחד עם זאת, רק אחת מתוך 8 בקשות לסימן מסחרי מוגשות באופן זה.