מדגמים

חדש – חיפושים באינטרנט של מדגמים אירופיים

מנוע חיפוש חדש מאפשר לבצע חיפושים של מדגמים בינלאומיים רשומים.

מנוע החיפוש זמין כעת באתר המשרד להרמוניזציה בשוק הפנימי האירופי (ה- OHIM).

בעלים של מדגמים ועורכי דין המעונינים לרשום מדגם אירופי יכולים לחפש כעת בין כל המדגמים הרשומים.

ניתן להיכנס למנוע החיפוש בכתובת הבאה:

http://oami.eu.int/search/index/la/en_Index_Search.cfm