עיצובים

מדגמים | חדשנות | ערכאת הערעורים CAFC על "שילוב ברור מאליו" במדגמים בארה"ב

ערכאת הערעורים United States Court of Appeals for the Federal Circuit (או בקיצור CAFC) התייחסה בהחלטה בהליך summary judgment (מעין בקשה לדחייה על הסף) לעניין החדשנות במדגמים בארה"ב.

בסוף חודש נובמבר דן ה-CAFC בתיק Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. חברת EGI הגישה תביעה בגין הפרת מדגם רשום כנגד SWISA ואלו מצידם הגישו בקשה בהליך לדחייה על הסף. בקשת הנתבעים לדחייה על הסף לא התקבלה והצדדים הונחו להגיש טיעוניהם לבית המשפט.

בית המשפט בהחלטתו התייחס לעניין החדשנות של מדגם המורכב מאלמנטים עיצוביים מוכרים. בהחלטתו ציין בית המשפט כי ניתן לרשום מדגם בגין שילוב שאינו ברור מאליו של אלמנטים עיצוביים מוכרים.

החלטה זו עלולה להצביע על תחילתו של שינוי כיוון בהחלטות ה-CAFC לאחר שבשנה שעברה נקבע בהחלטה בעניין Lawman Armor Corp. v. Winner Int´l LLC כי קומבנציה של שמונה נקודות חדשניות במדגם אינה כשירה לרישום וכי קיבול מדגם זה יפגע ברציונל העומד המבחן המשפטי "points of novelty".

כעת עלינו להמתין ולבחון את תוצאות ההליך המשפטי המלא כמו גם את טיעוני הצדדים.